Consiliu de Administraţie

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

Conf. Dr. Scridon Traian - Preşedintele Consiliului de Administraţie

Prof. Dr. Sorin Dudea - membru supleant

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

Dr. Duma Dorina - Director Executiv DSP Cluj - membru

Dr. Moisescu Goia Mihai - Director Executiv adj. - DSP Cluj - membru

Ing. Molnar Eva - Şef serviciu - DSP Cluj - membru

Dr. Luca Corina - medic primar - DSP Cluj- membru supleant

Dr. Moldovan Ioana - consilier superior - DSP Cluj- membru supleant

Ing. Butyka Simona - consilier superior- DSP Cluj- membru supleant

 

Consiliul Judetean Cluj

Dr. Badea Radu – membru titular

Dna Creţiu Rodica – membru supleant

 

Colegiului Medicilor Cluj

Prof. Dr. Andreica Vasile

Conf. Dr. Szanto Georgeta - Paula - supleant

 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Cluj

Dna Milaş Maria

Dna Meşter Gabriela - supleant

 

Sindicatului Judeţean Sanitas Cluj

Dna Mocan Garofiţa

Dna Runcu Nicoleta - supleant